Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Thay đổi tên công ty TNHH


1. Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH bao gồm:

- Thông báo đổi tên doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký.
- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp do chủ tịch hội đồng thành viên ký.
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
thay doi ten cong ty
2. Hướng dẫn về tên công ty
- Việc thay đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
- Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp quy định:
+ Tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
+ Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.
Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài.
Để không mất thời gian sửa đổi khi trùng tên, gây nhầm lẫn... quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên tư vấn của Bravolaw để chuyên viên có thể tra tên trước khi đăng ký.
Hãy liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất! Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))